Werkgerelateerde lichamelijke klachten

MeerFysio deskundigheid werkgerelatieerde klachten

Werkgerelateerde lichamelijke klachten

Zwaar werk, langdurig werk of vaak dezelfde beweging moeten maken kan lichamelijke klachten geven. De werkomstandigheden spelen daarbij een belangrijke rol.

Een arbeidsfysiotherapeut helpt bij het in kaart brengen van deze omstandigheden en geeft adviezen om die te verbeteren. Een goede werkhouding is daarbij belangrijk, maar ook een verantwoorde werkplek.