Haptonomie

MeerFysio haptonomie
Waarom haptonomie?

Wij zijn voelende wezens. Wat wij meemaken roept gevoelens bij ons op. Ons lichaam reageert hierop. Gespannen of ontspannen, vermoeid of energiek. Het beter herkennen van deze signalen helpt u om voelen, denken en doen meer in evenwicht te brengen. Zo kunt u weer meer uzelf zijn.

Wanneer haptonomie?

Haptonomie kan helpen als er klachten zijn die voortkomen uit een verstoord evenwicht tussen verstand en gevoel, tussen willen en kunnen.

Indicaties zijn:

- stress, overspanning of burn-out
- onvoldoende verklaarde en aanhoudende lichamelijke klachten (SOLK)
- moeite met het stellen van grenzen
- gevoelens van onzekerheid of angst

Wat doet ik als haptonoom?

Ik help u te herkennen, te voelen wat goed voor u is, zodat u hier weer naar kunt handelen. U ontdekt hoe u vanuit uw eigen vermogens anders met uzelf, uw klachten en uw omgeving om kunt gaan. Lichaamsgerichte oefeningen helpen u bij het ontdekken van wat u voelt. Lichamelijk contact middels aanraken speelt daarbij een rol. Dit gebeurt respectvol en in overleg met u. Het bespreken van wat u ervaart is belangrijk in de begeleiding. Ik zorg daarbij voor een veilige en rustige omgeving.

Lees meer...