Psychoso­matische Fysio­therapie

MeerFysio psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie richt zich op het behandelen van spanningsgerelateerde klachten, zoals stress, chronische pijn, onverklaarde lichamelijke klachten en vermoeidheid.

Wat zijn psychosomatische klachten?

Dit zijn lichamelijke klachten die het gevolg zijn van geestelijke en/of lichamelijke overbelasting. Deze kunnen ontstaan als mensen overvraagd worden in het omgaan met moeilijke situaties. Dit kan gebeuren bij ingrijpende gebeurtenissen, aanhoudende relatieproblemen, te grote werkdruk of langdurige ziekte.

Klachten die hierbij genoemd worden zijn; hoofdpijn, duizeligheid, nekklachten, vermoeidheid, buikklachten, hyperventilatie, hartkloppingen enz.

Wat doe ik als psychosomatisch fysiotherapeut?

Ik besteed zowel aandacht aan uw klachten als aan de psychische en sociale achtergronden die hiertoe hebben geleid. Beide krijgen aandacht in mijn behandeling zodat u hier beter mee leert omgaan. Ik ben hier speciaal in opgeleid. Samen werken we aan wat u wilt bereiken. Dit kan met behulp van  ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen, meer bewegen, inzichtgevende gesprekken en coaching.

Meer informatie over psychosomatische fysiotherapie.