Huisregels

Huisregels
 • Men dient zich volgens de geldende fatsoensnormen en waarden te gedragen.
 • In de praktijk mag niet worden gerookt.
 • Gebruik van een mobiele telefoon mag niet tot overlast leiden of de behandeling verstoren
 • Wie zich misdraagt wordt verzocht de praktijk te verlaten en kan verdere toegang tot de praktijk worden ontzegd.
 • Men dient op tijd te zijn voor de afspraak.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt op de hoogte te zijn van de eigen verzekeringsvoorwaarde voor de behandeling. Verzekeraars hanteren hierbij verschillende voorwaarden.
 • MeerFysio heeft contracten met alle verzekeraars. Behandelingen die niet worden vergoed, worden bij de cliënt in rekening gebracht.
 • MeerFysio is niet aansprakelijk bij diefstal.
 • Geleend oefenmateriaal wordt in goede staat terug gebracht. Er worden kosten rekening gebracht bij de cliënt als dit niet gebeurd. Verzekeraars vergoeden geen oefenmateriaal.
 • Tijdens de behandeling worden schone handdoeken gebruikt. U kunt er voor kiezen uw eigen handdoek(en) mee te nemen.
 • Neem een tolk mee als u de Nederlandse of Engelse taal niet voldoende beheerst. Dit is in uw eigen belang.
 • MeerFysio houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • U heeft het recht op inzage in uw dossier en het ontvangen van een afschrift van gegevens. Dit dient u schriftelijk aan te vragen.
 • Parkeer uw auto of ander voertuig zodanig dat de doorgang op de openbare weg en naar de praktijk niet wordt gehinderd.