Aanhoudende onverklaarde lichamelijke klachten

MeerFysio deskundigheid onverklaarbare klachten
Aanhoudende onverklaarbare lichamelijke klachten

Iedereen is wel eens vermoeid of heeft hoofdpijn of buikpijn. Meestal kunnen we dat goed verklaren en gaat het snel weer over.

Als de klachten langer aanhouden en de oorzaak niet duidelijk is maken we ons ongerust. Deze ongerustheid gaat gepaard met stress en ontregelt ons lichaam nog meer.

Als de artsen dan geen oorzaak voor deze klachten vinden weten we vaak niet meer wat we moeten doen. Bezorgdheid, radeloosheid en onmacht leiden vervolgens tot nog meer stress.

Een psychosomatisch fysiotherapeut leert u met deze gevoelens omgaan, leert u te ontspannen en helpt bij het omgaan met de lichamelijke klachten. Hierdoor neemt de stress af en raakt u minder ontregeld. U leert uit te gaan van wat u wel kunt en waar u plezier in heeft. Zo kan een leven met allerlei klachten toch dragelijk en zinvol zijn.