Wat gebeurt er tijdens de eerste afspraak?

MeerFysio vragen

Bij de eerste afspraak (intake) worden uw persoonsgegevens genoteerd.

Bent u niet verwezen, dan wordt er eerst vastgesteld of u klachten heeft die door een fysiotherapeut behandeld kunnen worden (screening).

Hiervoor beantwoordt u een aantal vragen over uw klachten en mogelijke oorzaken.
Wanneer fysiotherapie u kan helpen, wordt u verder onderzocht. Indien nodig wordt u gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen.

De uitkomsten van het onderzoek worden met u besproken en er worden afspraken gemaakt over wat u met de behandeling wilt bereiken en hoe we dit aanpakken (behandelplan).

Als u ermee instemt wordt uw huisarts geïnformeerd over de gemaakte afspraken.