Heeft u een verwijzing nodig van uw arts?

MeerFysio vragen

U kunt direct, dus zonder verwijzing van een (huis)arts, een afspraak maken met een fysiotherapeut naar uw keuze.

De eerste afspraak en verdere behandeling wordt door uw verzekeraar vergoed als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie.