Bedrijfs Fysiotherapie

image

Gezonde en gemotiveerde werknemers dragen bij aan een beter bedrijfsresultaat. MeerFysio helpt u een oplossing te vinden. Persoonlijk contact, inzet en aanspreekbaarheid zorgen dat u weet waar u aan toe bent. MeerFysio werkt samen met FysErgo, een grote landelijke organisatie voor arbeids- & bedrijfsfysiotherapie

Diensten bedrijfsfysiotherapie

Werkplekonderzoek (WPO)
Het onderzoek kan gericht zijn op de individuele werkomstandigheden van uw werknemer. Maar ook een afdeling kan onderwerp zijn onderzoek.
Of het nu gaat om beeldschermwerk, herhaalde bewegingen, tillen/dragen, duwen/trekken, langdurig staan of zitten, al deze handelingen worden gestructureerd onderzocht. U krijgt advies over verbeterpunten die bijdragen aan een oplossing.

Werkplekinstructie (WPI)
Uw werknemer krijgt op zijn werkplek adviezen en instructie om op verantwoorde wijze het werk uit te voeren. Zo kunnen klachten worden voorkomen of afnemen.

Arbeidsfysiotherapeutisch spreekuur (AFS)
Vroeg signaleren van klachten helpt verzuim te voorkomen. Gericht adviseren met kennis van het bedrijf en de aard van de werkzaamheden is efficiënt.

Belastbaarheidstraining (BBT)
Ook al is er alles gedaan aan de omstandigheden en de werkbelasting, dan nog kan het zijn dat uw werknemer dit niet aan kan. Training van de
lichamelijke conditie en aandacht voor
persoonlijke problemen helpen de belastbaarheid
te vergroten waardoor het werk toch gedaan kan worden.

Coaching
Het kan gebeuren dat ondanks alle inzet een werknemer langdurig verzuimt. Coaching kan de werknemer helpen bij veranderingen die werkhervatting wel mogelijk maken.

Informatie voor de werknemer/patiënt

Arbeidsfysiotherapie